Man Dí Yêu Thương Lần 2

20/06/2019

Tiếp tục trên hành trình Chia sẻ yêu thương, vượt chặng đường 200km với khoảng 7 tiếng di chuyển, chúng tôi đã đến Thôn 1, […]