Biên bản họp ngày 12/02/2017 – Điều lệ, quy chế CLB

 • 12Nội dung cuộc họp:

I/ Định hướng hoạt động của CLB.

 

 1. Mục tiêu tổ chức thiện nguyện:
 • Giúp đỡ, chia sẻ với những mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn;
 • Chương trình thiện nguyện chất lượng, có ý nghĩa đối với người được giúp đỡ và mỗi thành viên;
 • Tạo môi trường cho thành viên có môi trường làm thiện nguyện; môi trường hoạt động nhóm, hoạt động xã hội;
 • Tạo những kỷ niệm, trải nghiệm cho từng thành viên và giữa các thành viên CLB.
 1. Phát triển CLB – Cách làm việc=> Hướng đến chất lượng.

2.1 Những điều cần lưu ý, phát huy.

 • Có sự thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau giữa các thành viên CLB;
 • Sự tự giác tham gia hoạt động của mỗi thành viên;
 • Thẳng thắng đưa ra quan điểm, suy nghĩ của bản thân một cách chân thành;
 • Có sự đoàn kết, chia sẻ giữa thành viên;
 • Tích cự đóng góp xây dựng CLB.

2.2 Nhân sự:

 • Gồm 2 thành phần:
 • Thành viên CLB chính thức: Những người thường xuyên tham gia trực tiếp vào các hoạt động, chương trình thiên nguyện của CLB.
 • Trong vòng 2 tháng thành viên phải tham gia/ đóng góp ít nhất 25% trên tổng số cuộc họp, hoạt động của CLB;
 • Thành viên danh dự: Các MTQ hoặc những thành viên có đóng góp thiên về vật chất, kinh phí và không thể tham gia thường xuyên hoạt động của CLB.
 • Quản lý danh sách thành viên: a. An

=> Sau buổi họp hôm nay sẽ triển khai công tác quản lý và sàn lọc lại thành viên CLB để hướng đến cách làm việc và hoạt động chất lượng hơn.

 • Đối với thành viên mới

Sẽ có thời gian để thể hiện tinh thần, tâm huyết của bản thân đối với CLB thông qua việc thường xuyên tham gia họp CLB, hoạt động gây quỹ. Bên cạnh đó, thành viên phải tham gia ít nhất ⅔ hoạt động do CLB tổ chức (Trừ trường hợp vắng có xin phép và lí do rõ ràng)

2.3 Website CLB

 • Quản lý: A. An
 • Biên tập viên: Nhi
 • Nội dung thông tin: chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ,…
 • Thành viên có thông tin cần đăng, chia sẻ thì gửi qua cho Nhi.
 1.  Hội phí
 • Đối với sinh viên: 20.000 đồng/ tháng
 • Đối với người đã đi làm: 30.000 đồng/ tháng
 • Đối với thành viên đanh dự:
 • MTQ không cần đóng hội phí
 • thành viên danh dự nhưng vẫn đang đương nhiệm chức vụ hoặc tham gia hoạt động của clb nộp hội phí 30.000 đồng/ tháng.

=> Nộp hội phí theo từng tháng.

=> Hôi phí sẽ dùng làm quỹ để tổ chức các hoạt động gia lưu cho thành viên trong CLB.

 1. Hoạt động ngoại khóa của CLB
 • Hoạt động thể thao: Viết Phi
 • Hoạt động dã ngoại: Bảo + Ái

II/ Hoạt động trong thòi gian tới.

 

 1. Các hoạt động thiện nguyện:
 • Chương trình thiện nguyện định kỳ:
 • Hoạt động nấu cháo hàng tháng
 • Liên hệ địa điểm: a.Nguyên
 • Lên danh sách nguyên liệu + nấu:  Mai, Bích.
 • Chi phí dự kiến: 1.000.000 đồng  – 1.500.000 đồng
 • Chương trình thiện nguyện lớn
 • Thời gian: trong tháng 4/2017
 • Địa điểm dự kiến: vùng cao, vùng xa
 • Chi phí dự kiến: 20.000.000 đồng – 25.000.000 đồng
 1. Hoạt động gây quỹ:
 • Bán hoa, kẹo 14/2:
 • Tham gia:
 • Tối thứ 2: Lan Anh, Mai, Thọ, Đạt, Quế, Nhi, Toàn,…
 • Tối thứ 3: Thông, Ái, Toàn, Thọ, Đạt, Phi, Hiếu, Nhi, Tuyền, Thúy,…
 • Lấy hoa: Lan Anh, Bảo; mua kẹo: Mai
 • Bỏ hoa vào bì: chiều thứ 2, 17h00 (13/2) thành viên tập trung nhà CLB.
 • Bán hoa 8/3
 • Chương trình đêm nhạc gây quỹ hàng tháng.
 • Liên hệ ban nhạc: a. Bảo
 • Liên hệ mặt bằng: a. Nguyên
 • Lên menu: Mai, Lan Anh
 1.  Lịch họp đầu năm 2017
 • Thời gian: Thứ 7, ngày 18/02/2017.
 • Địa điểm: tại nhà chung CLB.
 • Nội dung: gặp mặt, giao lưu,…
 • Thành viên tập trung sớm lúc 16h00, khai tiệc19h30
 • Kinh phí dự kiến 50.000 đồng/người
 • Chốt danh sách thành viên tham gia họp đầu năm vào tối thứ 3 (14/2/2017)

=> Chi tiết biên bản

=> Điều lệ quy chế CLB Thiện Nguyện Tanpopo, version 1.2, 12/02/2017