BIÊN BẢN HỌP ngày 30/10/2016

BIÊN BẢN HỌP 30/10/2016
——————-
* Nội dung tóm tắt cuộc họp:

I/ Giới thiệu thành viên mới:
II/ Tổng kết các chương trình gây quỹ tháng 10/2016
III/ Tổng kết chương trình “Miền Trung yêu thương”
IV/ Hỗ trợ em Khoa – Mỗ tim bẩm sinh
V/ Dự kiến hoạt động trong tháng 11/2016
VI/ Hoạt động kết nối thành viên CLB.

* Nội dung chi tiết:

https://docs.google.com/document/d/1_sPALQlduY2zvxIOShPkcj9DsvamB2YektlmKU1F3K8