Cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ các ban

CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC BAN CỦA CLB THIỆN NGUYỆN TANPOPO

  1. Ban tổ chức:

– Lên chương trình, kế hoạch cho các hoạt động từ thiện xã hội: Thời gian, địa điểm, hình thức giúp đỡ.

– Tiền trạm, trao đổi với nơi thiện nguyện.
– Từ khung chương trình phân chia công việc, thời gian hoàn thành cho các ban liên quan.

– Phân công người lo quà thiện nguyện. Lên kế hoạch ăn uống cho lần tổ chức xa.

– Nhân sự: 3 người. (1 Trưởng Ban, 3 Phó ban (có 1-2 Nữ)).

  1. Ban thủ quỹ: Ghi chép thu chi các khoản kinh phí hoạt động của CLB. Chị Tín (1 Người)
  2. Ban gây quỹ:

– Đảm nhiệm về việc lên ý tưởng, kế hoạch và chương trình gây quỹ.
– Trưởng nhóm trách nhiệm thảo luận bàn bạc các thành viên để đem lại hiệu quả nhất.
– Nhân sự: 15 Người. Gồm 3 nhóm, mỗi nhóm 5 người: 1 trưởng nhóm, 2 phó nhóm.
+ Nhóm 1: Đặt tên sau khi chọn hình thức gây quỹ (Hoa triển khai tốt đặt tên Nhóm Hoa Vải).

+ Nhóm 2: Đặt tên sau khi chọn hình thức gây quỹ.
+ Nhóm 3: Nhóm Kinh Doanh: Công việc làm thêm hiện tại. Hiện ai đương chịu trách nhiệm làm trưởng nhóm. Chọn thêm 2 phó nhóm chuyên cần.

  1. Ban phong trào:

– Tổ chức các buổi giao lưu các thành viên như picnic, đá bóng, café…
– Nhân sự: 2 người. (1 trưởng ban, 1 phó ban).
5. Ban truyền thông:

– Thiết kế băng rôn cho các chương trình.

– Quản lý trang Page, trang Web.

Nhân sự: (2 Người)

  1. Ban thư ký:

– Ghi lại văn bản cuộc họp.

– Lưu giữ chứng nhận, thư cảm ơn và các hồ sơ liên quan CLB.
– Nhân sự: (1 người)

  1. Ban văn nghệ:

– Đảm nhận chương trình văn nghệ cho chương trình thiện nguyện, giao lưu ngoại khóa.

– Tập luyện và đề ra những điệu nhảy, bài hát riêng CLB.

– Phân công và lập danh sách những tiết mục văn nghệ CLB.

– Nhân sự: 2 người. (1 Trưởng ban, 1 Phó ban).

  1. Ban Nhân sự:

– Đảm nhận việc trao đổi để kết nạp, xin ra của thành viên CLB.

– Giám sát hoạt động các thành viên. Như lâu người không tham gia các hoạt động hỏi thăm tình hình sao để cùng giải quyết.

– Chỉnh đốn những thành viên làm ảnh hưởng đến danh nghĩa, các hoạt động CLB.

– Thăm đau ốm thành viên và người thân.

– Nhân sự: 2 người. (1 Trưởng Ban, 1 Phó Ban).

  1. Ban tiếp nhận:

– Lên chương trình về thời gian, địa điểm thực hiện quyên góp đồ.

– Tiếp nhận các đồ dùng, mặc hàng thiện nguyện. Như: giấy, ve chai, quần áo, sách vở đồ dùng cũ…

– Nhân sự: 5 người. (1 Trưởng Ban, 2 Phó Ban).

  1. Ánh Họa:

– Thực hiện những video 1 chương trình thiện nguyện. Mỗi chương trình 1 video 10-15 phút.

– Nhân sự: 3 người.
+ Trưởng nhóm: Chỉnh sửa video. Quản lý video trên 1 kênh Youtube.
+ 1 Phó Ban: Phân công người chụp hình quay phim cho từng giai đoạn. Chuẩn bị, chương trình chính, phỏng vấn. Thu thập tài liệu. (Ai đảm nhận mình sẽ trao đổi riêng cách thực hiện).
+ 1 Phó Ban (nữ): Đảm nhận đọc và viết lời bình cho Video, chuẩn bị nội dung phỏng vấn tại nơi tổ chức. Phỏng vấn 2 người, mỗi người 1-2 câu hỏi.