Đề thi JLPT N5 N4 N3 N2 N1

Xin giới thiệu tới các bạn các bộ đề thi kiểm tra Năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N5, N4, N3, N2, N1 của các năm trước sưu tầm được với đầy đủ đáp án từ 1991-2009.

Bên cạnh đó bạn cũng nên tham khảo đề thi mẫu JLPT của Website chính thức về kỳ thi Năng lực tiếng Nhật của tổ chức Japan Educational Exchanges and Services với các bài thi mẫu (Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook):

Hi vọng các bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn đang luyện thi để lấy chứng chỉ năng lực tiếng Nhật.

Danh sách các File đề thi từ 1991-2009:

1991-1mnmhjygf.mp3
1991-1mnmhjygf.pdf
1991-2fcrdsyti.mp3
1991-2fcrdsyti.pdf
1991-3pliurewq.mp3
1991-3pliurewq.pdf
1991-4njyuvgdx.mp3
1991-4njyuvgdx.pdf
1992-1frgthyki.mp3
1992-1frgthyki.pdf
1992-2yfcxrdxd.mp3
1992-2yfcxrdxd.pdf
1992-3rdxcggii.mp3
1992-3rdxcggii.pdf
1992-4invfrdeq.mp3
1992-4invfrdeq.pdf
1993-1werewety.mp3
1993-1werewety.pdf
1993-2extypoiu.mp3
1993-2extypoiu.pdf
1993-3popopesr.mp3
1993-3popopesr.pdf
1993-4rcunoyre.mp3
1993-4rcunoyre.pdf
1994-1knobyert.mp3
1994-1knobyert.pdf
1994-2aertpkhy.mp3
1994-2aertpkhy.pdf
1994-3iiiytdre.mp3
1994-3iiiytdre.pdf
1994-4bofydsrs.mp3
1994-4bofydsrs.pdf
1995-1bigufydt.mp3
1995-1bigufydt.pdf
1995-2zsexfyvu.mp3
1995-2zsexfyvu.pdf
1995-3rfgthyui.mp3
1995-3rfgthyui.pdf
1995-4sedrftgy.mp3
1995-4sedrftgy.pdf
1996-1trdestyi.mp3
1996-1trdestyj.pdf
1996-2tvunompt.mp3
1996-2tvunompt.pdf
1996-3pugdzres.mp3
1996-3pugdzres.pdf
1996-4yvimfsyt.mp3
1996-4yvimfsyt.pdf
1997-1pjufysta.mp3
1997-1pjufysta.pdf
1997-2wxtbuvtx.mp3
1997-2wxtbuvtx.pdf
1997-3phduyreq.mp3
1997-3phduyreq.pdf
1997-4rnuvtsgx.mp3
1997-4rnuvtsgx.pdf
1998-1omubyvtx.mp3
1998-1omubyvtx.pdf
1998-2ukohjnmf.mp3
1998-2ukohjnmf.pdf
1998-3rnuvycxt.mp3
1998-3rnuvycxt.pdf
1998-4pnovocox.mp3
1998-4pnovocox.pdf
1999-1pmonoino.mp3
1999-1pmonoino.pdf
1999-2inuvyctx.mp3
1999-2inuvyctx.pdf
1999-3piyrwadg.mp3
1999-3piyrwadg.pdf
1999-4sxrfedsa.pdf
2000-1lkjnbgfc.mp3
2000-1lkjnbgfc.pdf
2000-2hyjukilo.mp3
2000-2hyjukilo.pdf
2000-3cfvghbnj.mp3
2000-3cfvghbnj.pdf
2000-4iijkuhyg.mp3
2000-4iijkuhyg.pdf
2001-1oouugtfd.mp3
2001-1oouugtfd.pdf
2001-2lmkpoiju.mp3
2001-2lmkpoiju.pdf
2001-3vgyhjiko.mp3
2001-3vgyhjiko.pdf
2001-4arfedthg.mp3
2001-4arfedthg.pdf
2002-1okghujik.mp3
2002-1okghujik.pdf
2002-2lmknjbhv.mp3
2002-2lmknjbhv.pdf
2002-3edrftgcv.mp3
2002-3edrftgcv.pdf
2002-4tgyhujik.mp3
2002-4tgyhujik.pdf
2003-1ygtfrdes.mp3
2003-1ygtfrdes.pdf
2003-2okijuhyg.mp3
2003-2okijuhyg.pdf
2003-3vbnmijno.mp3
2003-3vbnmijno.pdf
2003-4qweruiop.mp3
2003-4qweruiop.pdf
2004-1asdfcvbn.mp3
2004-1asdfcvbn.pdf
2004-2ygvtfcrd.mp3
2004-2ygvtfcrd.pdf
2004-3wsxedcrf.mp3
2004-3wsxedcrf.pdf
2004-4poiuyzxc.mp3
2004-4poiuyzxc.pdf
2005-1erfvyfcx.mp3
2005-1erfvyfcx.pdf
2005-2ujmikoiu.mp3
2005-2ujmikoiu.pdf
2005-3oiuyfrvb.mp3
2005-3oiuyfrvb.pdf
2005-4uredcgtb.mp3
2005-4uredcgtb.pdf
2006-1tyhgbnjk.mp3
2006-1tyhgbnjk.pdf
2006-2iojkklop.mp3
2006-2iojkklop.pdf
2006-3hjfgsdrt.mp3
2006-3hjfgsdrt.pdf
2006-4gvbhnjmk.mp3
2006-4gvbhnjmk.pdf
2007-1ty89ik0k.mp3
2007-1ty89ik0k.pdf
2007-2gghjoimk.mp3
2007-2ty67ui89.pdf
2007-3ghuyrt67.mp3
2007-3hjui8967.pdf
2007-4lkjh098i.mp3
2007-4lkjh098i.pdf
2008-1adobe008.pdf
2008-1gt678hju.mp3
2008-2hi09876w.mp3
2008-2photo008.pdf
2008-3kjp098ds.mp3
2008-3kjp098ds.pdf
2008-4kkhg0987.mp3
2008-4kkhg0987.pdf
2009-1xyy098bh.mp3
2009-1xyy098bh.pdf
2009-2nb09mj98.mp3
2009-2nb09mj98.pdf
2009-3nb09mkop.pdf