Hình ảnh Chương trình Picnic Bãi cát vàng

Hình ảnh Chương trình picnic Bãi cát vàng (Sơn Trà, Đà Nẵng)