Hình ảnh Chương trình “Trung Thu Cho Em”.

Một số hình ảnh trong Chương trình “Trung Thu Cho Em”.
 Địa điểm:
Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi – Hội chữ Thập đỏ Thành phố Đà Nẵng, 283A Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 Thời gian:
Ngày 21 tháng 09 năm 2018.

Link: https://www.facebook.com/groups/CLBTanpopo/