Hình ảnh chương trình Từ thiện tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng

Hình ảnh chương trình Từ thiện tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng tháng 9-2015

Hình thức: nấu cháo.
Số lượng: 600-700 suất

  • Hình ảnh toàn bộ chương trình: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7JvhrCkF_RZQ2hFTVZtQ2dqams&usp=sharing

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.193667527672879.1073741838.154016491637983

 

anh Nguyên
anh Tuyên
Cả nhóm cùng Lấy thịt

chị cả