BIÊN BẢN HỌP ngày 30/10/2016

30/10/2016

BIÊN BẢN HỌP 30/10/2016 ——————- * Nội dung tóm tắt cuộc họp: I/ Giới thiệu thành viên mới: II/ Tổng kết các chương trình gây […]

BIÊN BẢN HỌP NGÀY 18/09/2016

22/09/2016

BIÊN BẢN HỌP NGÀY 18/09/2016 ———————– * Tóm tắt nội dung cuộc họp: I. Tổng kết chương trình làm bánh Trung thu gây quỹ II.Tổng […]

BIÊN BẢN HỌP ngày 24/07/2016

25/07/2016

BIÊN BẢN HỌP 24/07/2016 ————— Tóm tắt nội dung cuộc họp: I. Giới thiệu thành viên mới. II.Tổng kết Chương trình Đắc Pring – Hè […]

BIÊN BẢN HỌP NGÀY 10/07/2016

11/07/2016

Nội dung BIÊN BẢN HỌP NGÀY 10/07/2016: I. Giới thiệu thành viên mới. II. Chốt nội dung Chương trình Đắc Pring – Hè Biên Giới […]

Biên bản cuộc họp 29-05-2016

29/05/2016

Thiện Nguyện Tanpopo   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Để gió cuốn đi                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BIÊN […]

Biên bản cuộc họp 12-05-2016

13/05/2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 1.Thời gian: 20g00 – 22g30, Ngày 12-05-2016 2.Địa điểm: Địa điểm: Nhà CLB, Nam Cao, Đà Nẵng 3.Nội dung: Giới thiệu […]

1 2