Các hình ảnh của hoạt động, các chương trình thực hiện và các phong trào gây quỹ, dã ngoại của CLB Thiện Nguyện Tanpopo tại các địa chỉ sau:

Dưới đây là một số hình ảnh, nhật ký của Tanpopo

1 2