BIÊN BẢN HỌP NGÀY 18/09/2016

22/09/2016

BIÊN BẢN HỌP NGÀY 18/09/2016 ———————– * Tóm tắt nội dung cuộc họp: I. Tổng kết chương trình làm bánh Trung thu gây quỹ II.Tổng […]

THÔNG BÁO HỌP CLB 28-08-2016

23/08/2016

THÔNG BÁO HỌP CLB THIỆN NGUYỆN TANPOPO   * Địa điểm: nhà CLB, Nam Cao Đà Nẵng. * Thời gian: 19g00, chủ nhật ngày 28/08/2016. […]

1 2 3 4 6