Quy trình nhận ủng hộ và Cảm ơn

Tanpopo thường xuyên tổ chức các buổi hoạt động từ thiện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống. Nơi để tập trung những con người khác nhau về tuổi tác, địa vị, công việc nhưng cùng chung một tấm lòng yêu thương, mong muốn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Để làm sáng tỏ các khâu khi nhận ủng hộ và cảm ơn của các thành viên CLB Thiện Nguyện Tanpopo, chúng tôi có mô tả như hình dưới đây:

Quy trình nhận ủng hộ và cảm ơn - CLB Thiện Nguyện Tanpopo
Quy trình nhận ủng hộ và cảm ơn – CLB Thiện Nguyện Tanpopo

Danh sách thành viên CLB Thiện Nguyện Tanpopo