Thông báo mời họp lần 4 năm 2016

[THÔNG BÁO MỜI HỌP]
Vào lúc 19g00 ngày 21/03/2016 (Thứ hai) các thành viên đến tại nhà CLB để họp, nội dung:
1. Chào đón thành viên mới và ra mắt thành viên.
2. Chọn đối tượng để lên chương trình đi tiền trạm thiện nguyện.
3. Thảo luận kế hoạch gây quỹ khả thi để triển khai.

Đợt tới CLB dự định sẽ đi thiện nguyện xung quanh Đà Nẵng, việc chọn đối tượng nên phù hợp với thế mạnh và mục đích hoạt động của CLB
Nhờ mọi người chuẩn bị trước các nội dung 2,3 để buổi họp tiến hành nhanh chóng, thuận lợi.
Cảm ơn!

>> Lịch hoạt động Của CLB