Thư kêu gọi

Kính gửi: Các quý Công ty, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, hướng về cộng đồng.

CLB Thiện Nguyện Tanpopo thường xuyên tổ chức các buổi hoạt động từ thiện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống. Nơi để tập trung những con người khác nhau về tuổi tác, địa vị, công việc nhưng cùng chung một tấm lòng yêu thương, mong muốn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Các thư ngõ CLB đã viết để nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người:

Mọi sự ủng hộ liện hệ:

Liên hệ