Từ thiện tại chùa Quang Châu Đà Nẵng

CLB tổ chức chương trình thiện nguyện tại Trại Trẻ Mồ Côi Chùa Quang Châu Thôn Quang Châu.

Giới thiệu

Thời gian và địa điểm:
– Địa điểm: chùa Quang Châu Đà Nẵng (Thôn Quang Châu, huyện Hòa Vang Đà Nẵng).
– Thời gian: 2015.

Hình ảnh chương trình:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7JvhrCkF_RZWDhHbG1SeDRiaXM&usp=sharing

 

Một số hình ảnh: