Video Dã ngoại bãi chuối Lăng Cô

Video Dã ngoại bãi chuối Lăng Cô CLB Thiện Nguyện Tanpopo ngày 2-3 tháng 4-2017:
– Hành trình thú vị
– Địa điểm tuyệt đẹp
– Trò chơi sôi nổi
Phần 1:


Phần 2:


Phần 3: