Video Dã ngoại ngắm mặt trời và mây sáng sớm tại đỉnh Hải Vân

Video chương trình “Dã ngoại ngắm mặt trời và mây sáng sớm tại đỉnh Hải Vân” của CLB Thiện Nguyện Tanpopo

Hình ảnh sương sáng sớm tại chân đỉnh đèo Hải Vân