Các trung tâm bảo trợ xã hội tại Thành Phố Đà Nẵng

Trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng có các trung tâm bảo trợ xã hội và một số trung tâm khác ( Trại Trẻ Mồ Côi Chùa Quang Châu Đà Nẵng, …)

Các trung tâm có thể thuộc các hội của Thành Phố Đà Nẵng, sau đây là danh sách các trung tâm:

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng

Trung Tâm Điều Dưỡng Người Tâm Thần Thành Phố Đà Nẵng

Làng trẻ em SOS Đà Nẵng

Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Em Khó Khăn Thành Phố Đà Nẵng (Làng Hy Vọng)

Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Đường Phố

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Hoa Mai Đà Nẵng

Trung Tâm Bảo Trợ Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Và Trẻ Em Bất Hạnh

Xem thêm bài viết Các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Đà Nẵng